Regulamin Konferencji  ,,Zakopiańskie Dni Jelitowe,, 9-10.10.2021 Olsztyn
 
1.    Postanowienia ogólne
1.1.    Organizatorem Konferencji jest : „Convention + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Warsaw Sp. K., al. Wilanowska 287 lok. 9, 02-730, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
1.2.    Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie Konferencji oraz dotyczy uczestników Konferencji jak i Organizatorów.

1.3.    Konferencja, odbywa się w terminie, miejscu oraz formie wskazanej przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości Konferencji, do dnia rozpoczęcia Konferencji w przypadku nowych wytycznych w związku z epidemią SARS-CoV -2.

2.    Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV- 2 – Opracowane przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym.
2.1.    Wprowadzono rejestrację wszystkich uczestników Konferencji, w celu pozyskania danych osób uczestniczących w wydarzeniu, w tym informacji czy uczestnik jest zaszczepiony.
2.2.    Wszyscy uczestnicy Konferencji muszą posiadać dokument potwierdzający pełne sczepienie przeciw SARS-CoV-2 lub test na obecność SARS-CoV-2 wykonany na 48 godzin przed rozpoczęciem Konferencji. Muszą również posiadać dokument tożsamości zawierającym zdjęcie właściciela. Będzie to weryfikowane przez Organizatora podczas rejestracji uczestników w miejscu odbywania się Konferencji.
2.3.    Wprowadzono obowiązkową procedurę przeprowadzania i dokumentowania wywiadu epidemiologicznego dla wszystkich uczestników wydarzeń w szczególności o nieprzebywaniu na kwarantannie lub w izolacji.
2.4.    Dostosowano liczbę uczestników do obowiązujących przepisów.
2.5.    Wprowadzono obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką przez każdą osobę przebywająca na terenie Konferencji i  podczas organizacji wydarzeń towarzyszących. Obowiązek noszenia maseczek dotyczy obiektów zamkniętych oraz miejsc na terenie zewnętrznym, wówczas gdy nie można utrzymać bezpiecznego dystansu społecznego tj. 1,5 m odległości pomiędzy osobami.
2.6.    Zainstalowano odpowiednią liczbę pojemników z preparatem dezynfekującym przy wszystkich wejściach, toaletach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach w widocznym miejscu wraz z instrukcją właściwej dezynfekcji rąk.
2.7.    Zapewniono stały dostęp do płynu dezynfekcyjnego.
2.8.   Przygotowano sposób funkcjonowania przestrzeni gastronomicznych - zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w tego typu obiektach.
2.9.   Zapewniono bezpieczne przestrzenie dla gości oczekujących na wejście do przestrzeni gastronomicznych  z zachowaniem bezpiecznych odstępów minimum 1,5 metra.
2.10.   Obsługa Organizatora wyposażona będzie w osłonę nosa i ust oraz rękawice.

Organizatorzy:
1.    Convention + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ” Warsaw Sp. K.
       Al. Wilanowska 287 lok.9
       02-730 Warszawa.

Wyżej wymieniony regulamin może ulec zmianie w przypadku zastosowania dodatkowych obostrzeń/zniesienia obostrzeń przez odpowiednie organy.